Velkommen til Liv I Thise

Helhedsplan Thise, Sdr. Thise og Sundsøre, referat

Dato: Søndag, d. 08-01-23Møde koordinationsudvalget 13/12 2022
Deltagere: Tonie og Thomas O fra kommunen, Thomas H, Stine, Jens J, Karin K og Dan M
Der var til start en undskyldning fra kommunen, at det hele har trukket i langdrag pga. en række forskellige ting.
Update fra de forskellige grupper:
Trafiksikkerhed
- Stien mellem skolen og forsamlingshuset skulle have været færdig i efteråret. Forskellige ting var skyld i dette. I vinter er det for blødt vurderer vinderen af entreprisen Salling Entreprenør. Gruppen har ønsket lys på strækningen af sikkerhedsmæssige grunde. Dette er imidlertid blevet afvist af Skive Kommune bl.a. på grund af ”lys i det åbne landskab”. Skive Kommunes administration af lovene ligger til baggrund for afvisningen. Gruppen har dog stadig et ønske om, at det kan lade sig gøre. Gruppen ønsker en pris på, hvad det koster at grave et rør med ned, når stien anlægges. Arbejdet sættes i gang, når der er tørt nok.
- Den store cykelsti fra Sdr. Thise til Sundsøre. Vej og Trafik ved Skive Kommune vil gerne vente til år 2024 med at arbejde med dette, da der ikke er personale-ressourcer til at arbejde med det i Skive Kommune. Gruppen spurgte ind til, om det ikke kunne udliciteres til et privat firma. Dette kan det ikke, da det ikke er sædvane at gøre dette i kommunen. Kommunen arbejder videre med cykelstien, når der er personaleressourcer nok igen.
Ud i naturen.
- Linjeføringen af stierne er aftalt med lodsejerne. Der har været møde med Naturstyrelsen angående stierne i forbindelse med Havbjerg Skov. Der er lidt udfordringer her. Hvis dette går igennem, så skal der ekstra underskrifter fra lodsejerne. Der skal udfærdiges et papir sammen med kommunen, som lodsejerne skal skrive under på, så der kommer helt styr på stiernes forløb og brugen af disse.
- Jens sidder også med i arbejdet med Blue Walk fjordstien fra Skive til Sundsøre. Denne arbejdes der videre med.
Mødesteder.
- Planerne omkring Sundsøre. Der arbejdes ikke lige pt dette. Folk fra Sundsøre har gang i nogle ting med p-plads ved Pakhuset.
- Mobilt mødested. Her er der ikke nyt.
- Området omkring Thise Torv. Skive Vand har etableret en sø nede bag ved. Bord/bænke sæt. Har været lidt på stand by, fordi borgerne har brugt tiden på købmandsbutikken, som trængte til hjælp pga. energipriser.
- Sdr. Thise strand. Skive Kommune orienterede om, at der skal laves en lokalplan for at lovliggøre området mht. bygning, bro m.m. Gruppen skal lave en mere detaljeret oversigtsplan over området. Kommunen finder en landskabsarkitekt angående en skitse, der kan hjælpe gruppen. Angående bådebro/badebro: Her kan kommunen godkende en bro på pæle, der er over vandet, mens Kystdirektoratet skal godkende en flydebro, som kan bruges til at sætte kajakker, robåde, SUP i vandet fra.
Levende Fællesskaber.
- Nørkle- spilleaftener. Mindst 1 gang i måneden.
- Kultur og musik fest i byparken. Var en succes, hvor overskuddet gik til købmanden. Afholdes igen i 2023 i forbindelse med havnens dag og kulturugen den 10/6.
- Gavekurve leverer gruppen ud til nye borgere i samarbejde med borgerforeningen.
- Der er forskellige idéer i gruppen, bl.a. besøg af sundsplejerske til nye forældre.
Bosætning og forskønnelse.
- Har arbejdet med grunde forskellige steder.
- Byggemodningsdelen er en stor udgift. Flere har haft interesse.
- Der er arbejdet med frilandsby. Se nedenfor.
- Der arbejdes videre med forskønnelse f.eks. med beplantning langs vejene.

Frilandsby.
- Der er arbejdet meget med dette. Thomas H, Søren V og Dan M har arbejdet med dette. Der er indsendt endelig ansøgning med 3 fokuspunkter: Energiudnyttelse i forbindelse med Thise Mejeri, Fællesskabsprojekt ved Sdr. Thise strand og bosætningsprojekt i vores landsbysamfund. Ansøgningen har kommunen givet en støtteerklæring.
- Vi er i blandt de sidste 25. Omkring marts måned ligger der en afgørelse om, hvem der er udvalgt til at gå endeligt videre. Herefter skal det tages op i Folketinget, om hele projektet mht. Frilandsbyer skal gennemføres.
- Der arbejdes videre med de forskellige elementer.

Næste møde er tirsdag den 28/2 2023 kl. 17.00


Arbejdsgrupperne er i gang.

Tirsdag den 2. nov. blev næste etape af Helhedsplanen Thise, Sdr. Thise og Sundsøre skudt i gang i følgende grupper:

·        Sikker trafik

·        Ud i naturen

·        Mødesteder

·        Levende fællesskaber

·        Bosætning og forskønnelse

Grupperne fik startet op med masser af energi, snak og planer.
» Åbn SallingWeb.dk!
» Tilføj annonce nu!
» Se annoncerne nu!